//////

DODATKOWE ZASTRZEŻENIA

Zastrzeżenia dodatkowe: kadłub silnika, głowica oraz cylindry (jeśli są odejmowane) muszą pochodzić z produkcji seryjnej; skrzynka biegów — z pojazdów seryjnych; liczba biegów co najwyżej cztery do jazdy w przód (pięć dopuszcza się tylko w przypadku stosowania takiej skrzynki biegów w pojeździe seryjnym), przełożenia mogą być dobierane dowolnie; hamulce (bębnowe lub tarczowe)tego pod­wozia seryjnego samochodu, z którego wzięty został silnik; to samo dotyczy zasilania silnika (gaźnikowy, wtryskowy)   zachowanie systemu i zasady jak w serii; w celu uzyska­nia pojemności 1100 cm3 w silniku seryjnym można powięk­szyć lub zmniejszyć średnice cylindrów, zachowując nie­zmieniony skok tłoków; niedozwolone jest jednak stosowanie silników z wałami rozrządu w głowicy, zmienianie zarysu krzywek wałka rozrządu, zmienianie liczby łożysk głównych wału korbowego; ponadto nie wolno również stosować samoblokujących mechanizmów, różnicowych.

FORMUŁA 3

Formuła 3 (dawniej formuła Junior z roku 1959) — obej­muje: jednoosobowe samochody wyścigowe lub wyczynowe, zmontowane z elementów pochodzących z seryjnych sa­mochodów wyczynowych, których wyprodukowana liczba w ciągu 12 kolejnych miesięcy nie była mniejsza niż 1000 sztukograniczenia: maksymalna pojemność skokowa silnika 1000 cm* lub 1100 cm8; jeden gaźnik; ciężar własny samo­chodu (wliczając oleje w zespołach oraz ciecze w układzie chłodzenia, ale bez paliwa) co najmniej 360 kG (podgrupa do 1000 cm3) lub 400 kG (podgrupa do.1100 cm3); rozstaw osi co najmniej 200 cm; rozstaw kół przednich i tylnych co najmniej 110 cm; szerokość nadwozia co najmniej 95 cm; siedzenie kierowcy zabezpieczone kabłąkiem przeciwkapo­tażowym oraz przegrodą ogniową od pomieszczenia silnika; tłumiki gazów wylotowych obowiązują tylko w przypad­kach, kiedy zastrzegają to przepisy szczegółowe organiza­tora imprezy; silnik musi być wyposażony w rozrusznik; paliwo — najlepsze, dostępne i sprzedawane w samochodo­wych stacjach benzynowych.